Arbetstider:

Höstterminen tisdag 16.8.2016 kl 9.15 – 22.12.2016

Vårterminen måndag 9.1.2017-3.6.2017

Höstlov: 20-21.10.2016

Sportlov: 20-24.2.2017

Påsklov 14-17.4.2017

Hem och skola föreningen besluter i samråd med skolans personal om en eventuell arbetslördag som tidigare arrangerats i form av Vårjippo eller Jul i bruket. Huruvida en sådan arbetsdag hålls bestäms under höstterminen och det betyder i så fall att denna arbetslördag kvitteras ledig vid självständighetsdagen så att 5.12, måndag, blir en ledig dag.

 

Skoldagens arbetstider:

Lektion 1: 8.15-9.00

Lektion 2: 9.15-10.00

Lektion 3: 10.00-10.45

Lunchpaus, mat + rast

Lektion 4: 11.30-12.15

Lektion 5: 12.15-13

Mellanmålsrast

Lektion 6: 13.15-14.00

Lektion 7: 14.00-14.45

Profilering:

Billnäs skola är en Grön Flagg samt Gul Flagg skola. Vi jobbar målmedvetet för elevers sociala välmående och för miljöns hållbara utveckling. Detta läsår är temat NÄRMILJÖN. Vi kommer att jobba aktivt för sammanhållning och god kamratskap i och med att det är vårt första aktiva år som Gul Flagg skola.

 

Wilma:

Wilma är programmet som är kontaktkanalen för alla Raseborgs stads skolor. Kontakta rektor om nya wilma-koder behövs. På wilma skriver lärare meddelanden samt sätter in annan viktig information för skolgången.

 

Mellanmål:

Vid långa skoldagar får eleverna ta med sig eget mellanmål. Mellanmålsrast har vi ettans rast. Mellanmålen skall vara nyttiga och inte söta. Vi undviker engångsförpackningar i form av ”trip-burkar” eftersom vi värnar om miljön och minskar avfallet.

 

Hälsovård:                      

Hälsovårdare Pirkko Lempinen finns på skolan varannan fredag. Kontakta Pirkko vid behov via e-post eller telefon. Vårdnadshavare som är hemma med sjukt barn (under 10 år) kan begära intyg av hälsovårdaren. Vid matallergi krävs läkarintyg för att få dietmat. Kontakta hälsovårdaren och sedan Karola i köket angående detta.

 

Elevvård:   

Skolan har en egen elevvårdsgrupp som träffas några gånger per år för att diskutera det övergripande ansvaret. I elevvårdsgruppen ingår kurator Keneth Carlberg, psykolog Anna Mladenov och ambulerande speciallärare Susanna Ekholm.

Enskilda/personliga elevvårdsärenden behandlas alltid i för ärendet sammansatt grupp. Tag kontakt med kurator och psykolog via telefon eller e-post eftersom de endast finns på skolan max en dag per vecka.

 

Specialundervisning:

Ambulerande speciallärare Susanna Ekholm jobbar med eleverna i Billnäs skola måndag och onsdag.

 

Skolskjuts:

Avgiftsfri skolskjuts beviljas för åk 1-2 vid 3 km skolväg, i åk 3-6 vid 5 km skolväg. Temporär skolskjuts kan fås om eleven är skadad och fått läkarintyg för behov av skolskjuts. Om avgiftsbelagd skolskjuts kan man anhålla från bildningskansliet. Katja Roni och Charlotte Hellman, ansvarar för skolskjutsarna.

 

Frånvaro och ledighet:

Vid sjukfrånvaro meddela detta så snabbt som möjligt till klasslärarens telefon eller till skolans lärarrum 019-2893620. Anhållan om övrig ledighet görs fritt formulerat via wilma till vederbörande klasslärare eller rektor. Klasslärare beviljar ledighet för max 3 dagar, längre anhållan riktas till rektor.

 

Försäkring:

Elever i Raseborgs stad är försäkrade. Försäkringen gäller i skolan, på vägen direkt till och från skolan och under alla skolevenemang. Meddela klassläraren genast om skada uppstått. Försäkringen täcker egendomsskada vid olyckor då kroppslig skada uppstått.

 

Kontaktuppgifter:

Meddela alltid klassläraren genast om kontaktuppgifter ändras.

 

Gymnastikkläder och meddelande om frånvaro från gymnastik:

Elever skall alltid ha byteskläder och lämplig utrustning med till gymnastiklektioner. Vi rekommenderar att elever duschar efter gymnastiken då andra lektioner hålls efter gymnastiken. Om gymnastiken hålls sist på dagen så kan eleven gå hem och duscha. Skolan har en del utrustning såsom skidor och skridskor till förfogande. Om elev inte kan delta i gymnastiken meddelas detta skriftligen till klassläraren. Vid längre sjukfrånvaro från gymnastiken krävs läkarintyg.

 

Att cykla till och från skolan:

Vi har inget förbud eller restriktioner för från vilken årskurs elever får cykla till och från skolan. Hur duktigt barnet är på att cykla är individuellt. Förälder känner sitt barn bäst gällande hur trafiksäkert barnet är, och mycket beror även på skolvägens säkerhet. Enligt trafiklagen använder alla cykelhjälm.

 

Mobiltelefoner:

För elevens bästa och med tanke på rättsskydd så begränsar vi användandet av egen mobiltelefon i skolan. Telefonen hålls i ljudlöst läge eller avstängd under skoldagen och används endast med lärares tillåtelse.

 

Märk barnens kläder och utrustning!

Kom ihåg att märka kläder, då kan de hitta hem igen. Alla år har vi en hel del kläder som inte hittar tillbaka till rätt hem.

 

Like it? Share it!