Meningen med föreningen är att stärka samarbete mellan hemmet och skolan. Vi företräder föräldraopinionen i skolfrågor och stöder hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en god uppväxtmiljö.

Hem och skola har under det senaste året ordnat föreläsningar med Gunilla Grönlund från Åland vars dotter tog självmord efter att använt knark flera år. Föreläsningarna hölls både för elever på dagen och för föräldrar på kvällen. Kvällen ordnades i samarbete med Folkhälsan.  2 poliser deltog.

Tyngdpunkter i föreningens verksamhet är:

  • att stärka samarbete mellan hem och skola
  • att företräda föräldraopinionen i skolfrågor
  • att stöda hemmen och skolan i deras strävan att ge barnen en god uppväxtmiljö


Föreningen har för avsikt att under året arbeta med bl.a. följande frågor

  • att via elevkåren samarbeta med skolans elever
  • att upprätthålla en god kontakt med lärarkollegiet genom träffar och samtal
  • stöda kulturell verksamhet
  • Upprätthålla kaffe/kakaomaskinen som finns i skolan.

10 mars kommer det att ordnas föreläsningar med Christoph Treier, som fungerar som mental tränare. Detta både för elever på dagen och föräldrar på kvällen. Temat för föräldrakvällen är ”Att vara förälder- den svåraste uppgiften i livet”.

Hem och skola har igen för avsikt att dela ut två stipendier per klass.


Medlemsavgiften för läsåret 2015-2016 är 15€ per familj och med den avgiften kan familjen delta i att sätta en guldkant på elevernas vardag

Om du har idéer, frågor eller önskemål får du gärna kontakta någon av oss i styrelsen.


Kontaktuppgifter

Ordförande Magnus Lassander Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 040-0513265
Viceordf. Heidi Wallén Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 050-3830970
Kassör Johanna Wasström Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 040-5858430
Sekreterare Johanna Wasström Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 040-5858430
Medlem Mia Boström    
Medlem Johanna Lemström    
Lärarrepr. Bob Karlsson Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 019 2893511
Elevkårens repr. Fred Shaw    
Elevkårens repr. Frida Lindholm    

Like it? Share it!