Rektor Bob Karlsson


Studiehandledare
Maria Lindberg

Skolkurator
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skolhälsovårdare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skolpsykolog
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kanslist
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ekonomieförest.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kökspersonal
Karina Forsström
Linnea Östermark

Städpersonal
Birgit Nissinen
Kerstin Romberg
Monika Malm

Skolgångsbiträden
Ann-Christin Himmelroos
Rita Laiho
Sonja Lönnfeldt
Marina Öblom

Lärarna är säkrast anträffbara i skolan per telefon under rasterna på följande tider:

8.45 - 9.00, 9.45 - 10.00, 10.45 - 11.00, 12.00 - 12.15 samt 13.00 - 13.15.

Lärarkåren 2015 – 2016

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 8D, modersmål och litteratur

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 9F, specialklasslärare

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., finska, engelska

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 8A, religion, merkantila ämnen, livsåskådning

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., finska, tyska

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 9E, fysik, kemi, matematik, vetenskap

Engblom Mats, klf 8C, gymnastik, historia

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 7E, bildkonst

Eriksson Monica
, klf 8B, matematik, kemi, fysik

Fleen Noora, biologi geografi

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 7B, datateknik, matematik, fysik

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., (tjänstledig läsåret 16-17), gymnastik, hälsokunskap
vik. Stenman Sofie

Jönsson Marianne, musik

Karlsson Bob, rektor, matematik

Lindberg Maria, elevhandledning

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., franska

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., (tjänstledig) specialklasslärare
vik. Rosendal Johanna

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., textilslöjd

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 7A, matematik, fysik, kemi

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 9B, huslig ekonomi

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., specialklasslärare

Randström Angelica, klf 9C, historia, samhällslära

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 7D, finska

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., biologi, geografi, hälsokunskap
vik. Hanna Westberg

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 7C, finska, engelska

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 9A, teknisk slöjd

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., klf 9D, modersmål och litteratur

Like it? Share it!