INFORMATION FRÅN FÖRÄLDRAR FÖR VÄSTERBY SKOLA RF

Syftet med föreningen är att, med iakttagandet av de stadganden som gäller för skolor, moraliskt och ekonomiskt stöda verksamheten som bedrivs i Västerby skola, samt bistå skolan med sådana anskaffningar för skolbarnens trevnad, som skolans budget icke medger.

Vid föreningens årsmöte valdes  till ordförande och medlemsavgiften fastställdes till 10 € per familj. Till klassföräldrar, styrelserepresentanter och ersättare för skolåret 2016-2017 valdes följande:

 

Styrelserepresentanter för skolåret 2016-2017:

Ordförande: Carina Enberg tfn 040 7276203

medlemmar: Anki Winberg, Johanna Wikström-Flemmich, Viola Ahlfors, Johanna Degerlund, Tina Åsten-Lundell,  Johan Sjöblom, Linda Friberg, Sara Jansson, Monica Kevin-Haapalahti 

Lärarkårens representant: Magnus Bäckström                                                        

I verksamhetsplanen för 2016-2017 ingår bl.a. följande verksamhetspunkter:

Arrangerandet av discokvällar, kaffeserveringar, lotteri, försäljningsprojekt och aktivitetsdag.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller idéer om verksamheten.           

 

Föräldrar för Västerbyskola r.f.

Like it? Share it!