Arbetstider:

Höstterminen måndag 12.8.2019 kl 9.15 – fredag 20.12.2019

Vårterminen onsdag 8.1.2020 - lördag 30.5.2020

Höstlov: 17-18.10.2019

Sportlov: 17-23.2.2020

Påsklov 10-13.4.2020

 

 

Skoldagens arbetstider:

Lektion 1: 8.15-9.00

Lektion 2: 9.15-10.00

Lektion 3: 10.00-10.45

Lunchpaus, mat + rast

Lektion 4: 11.30-12.15

Lektion 5: 12.15-13

Mellanmålsrast

Lektion 6: 13.15-14.00

Lektion 7: 14.00-14.45

 

Profilering:

Billnäs skola är en Grön Flagg samt Gul Flagg skola med Kamratmedling. Vi jobbar målmedvetet för elevers sociala välmående och för miljöns hållbara utveckling. Detta läsår är våra egna teman Må bra och Vatten. Gemensamma tyngdpunktsområden för alla skolor är Utvecklande av verksamhetskulturen, Formativ bedömning, Lärmiljön och funktionell inlärning samt Allas välmående.

 

 

Wilma:

Wilma är programmet som är kontaktkanalen för alla Raseborgs stads skolor. Kontakta rektor om nya wilma-koder behövs. På wilma skriver lärare meddelanden samt sätter in annan viktig information för skolgången.

 

Mellanmål:

Vid långa skoldagar får eleverna ta med sig eget mellanmål. Mellanmålsrast har vi ettans rast. Mellanmålen skall vara nyttiga och inte söta. Vi undviker engångsförpackningar i form av ”trip-burkar” eftersom vi värnar om miljön och minskar avfallet.

 

Hälsovård:                      

Hälsovårdare Diana Fagerström finns på skolan jämna veckors onsdagar. Kontakta Diana vid behov via e-post eller telefon. Telefontid må-fr 11-12 Vårdnadshavare som är hemma med sjukt barn (under 10 år) kan begära intyg av hälsovårdaren. Vid matallergi krävs läkarintyg för att få dietmat. Kontakta hälsovårdaren och sedan Karola i köket angående detta.

 

Elevvård:   

Skolan har en egen elevvårdsgrupp som träffas några gånger per år för att diskutera det övergripande ansvaret. I elevvårdsgruppen ingår kurator Riina Lindroos, psykolog Anna Mladenov, hälsovårdare Diana Fagerström, ambulerande speciallärare Susanna Ekholm och rektor Susanna Ojala.

Enskilda/personliga elevvårdsärenden behandlas alltid i för ärendet sammansatt grupp. Tag kontakt med kurator och psykolog via telefon eller e-post eftersom de endast finns på skolan max en dag per vecka.

 

Specialundervisning:

Ambulerande speciallärare Susanna Ekholm jobbar med eleverna i Billnäs skola måndagar och torsdagar.

 

Skolskjuts:

Avgiftsfri skolskjuts beviljas för åk 1-2 vid 3 km skolväg, i åk 3-6 vid 5 km skolväg. Temporär skolskjuts kan fås om eleven är skadad och fått läkarintyg för behov av skolskjuts. Om avgiftsbelagd skolskjuts kan man anhålla från bildningskansliet. Mera information fås av Katja Roni och Charlotte Hellman.

 

Frånvaro och ledighet:

Vid sjukfrånvaro meddela detta så snabbt som möjligt till klasslärarens telefon eller till skolans lärarrum 019-2893620. Anhållan om övrig ledighet görs fritt formulerat via wilma till vederbörande klasslärare eller rektor. Klasslärare beviljar ledighet för max 3 dagar, längre anhållan riktas till rektor.

 

Försäkring:

Elever i Raseborgs stad är försäkrade. Försäkringen gäller i skolan, på vägen direkt till och från skolan och under alla skolevenemang. Meddela klassläraren genast om skada uppstått. Försäkringen täcker egendomsskada vid olyckor då kroppslig skada uppstått.

 

Kontaktuppgifter:

Meddela alltid klassläraren genast om kontaktuppgifter ändras.

 

Gymnastikkläder och meddelande om frånvaro från gymnastik:

Elever skall alltid ha byteskläder och lämplig utrustning med till gymnastiklektioner. Vi rekommenderar att elever duschar efter gymnastiken då andra lektioner hålls efter gymnastiken. Om gymnastiken hålls sist på dagen så kan eleven gå hem och duscha. Skolan har en del utrustning såsom skidor och skridskor till förfogande. Om elev inte kan delta i gymnastiken meddelas detta skriftligen till klassläraren. Vid längre sjukfrånvaro från gymnastiken krävs läkarintyg.

 

Att cykla till och från skolan:

Vi har inget förbud eller restriktioner för från vilken årskurs elever får cykla till och från skolan. Hur duktigt barnet är på att cykla är individuellt. Förälder känner sitt barn bäst gällande hur trafiksäkert barnet är, och mycket beror även på skolvägens säkerhet. Enligt trafiklagen använder alla cykelhjälm.

 

Mobiltelefoner:

För elevens bästa och med tanke på rättsskydd så begränsar vi användandet av egen mobiltelefon i skolan. Telefonen hålls i ljudlöst läge eller avstängd under skoldagen och används endast med lärares tillåtelse.

 

Märk barnens kläder och utrustning!

Kom ihåg att märka kläder, då kan de hitta hem igen. Alla år har vi en hel del kläder som inte hittar tillbaka till rätt hem.

Samarbete med Karis-Pojo svenska församling:

Birgitta Udd som är församlingsledare deltar i skolans verksamhet under läsåret. Biggi kommer till skolan och deltar i raster eller håller morgonsamling. Om Ditt barn inte skall delta i morgonsamlingarna så ordnas ett likvärdigt program för eleven.

 

Like it? Share it!