I Billnäs skola verkar en Hem och skola förening, Hem och skola vid Billnäs skola r.f. Föreningen är medlem i Förbundet Hem och Skola. Via föreningen får vi olika förmåner, bl.a. tidningen Hem & Skola som kommer hem via barnen i skolan fyra gånger per år. Tidningen är skriven för föräldrar och tar upp aktuella frågor som berör föräldraskap och barnens vardag. Mera om förbundet och dess verksamhet kan man läsa på http://hemochskola.fi.

Styrelsen

Varje år väljs på föreningsmötet i september en styrelse på 5-8 personer. Medlemmarna i styrelsen väljs för två år i taget. Läsåret 2018-2019 består föreningens styrelse av Marga Sandström (ordförande), Linda Andersson (sekreterare), Maria Pettersson (kassör), Monica Westerholm (skolans representant), Ina Ahlroos, Angelina Nyberg, Nora Garusi, Sofie Mondino, Erik Långstedt och Renja Fyrqvist. Styrelsen sammanträder 6-7 gånger per år. Förutom styrelsen är också klassföräldrarna en viktig del av verksamheten och deltar i att planera och genomföra gemensamma aktiviteter.

Verksamheten

Föreningens uppgift är bl.a. att kunna ge en liten guldkant i vardagen till skolans elever och personal. Vartannat år åker skolans femmor och sexor på lägerskola som helt bekostas av föreningen. Tidigare år har lägerskolan bl.a. gått till Breidablick. Föreningen strävar också till att bekosta minst en utfärdsdag varje läsår. Föreningen prenumererar på tidningen Västra Nyland till skolan. Dessutom deltar föreningen i kostnaderna bl.a. för vintersportdagar, övriga utfärder och annat program som skolan ordnar.

Under hösten ordnas traditionellt ett välbesökt och populärt disco för hela skolan. Sexorna hjälper till vid arrangemangen. Inför jul brukar en populär pysselkväll ordnas som är öppen för alla som vill komma och bekanta sig med skolan och pyssla. På programmet finns olika julpyssel och buffé och också julgubben besöker skolan.

I maj ordnas ett populärt vårjippo för att samla in pengar. Dagen är obligatorisk skoldag för alla elever och eleverna deltar aktivt i programmet, bland annat genom sång och genom att baka och pyssla inför dagen. Eleverna har också olika ansvarsuppgifter under dagen. Dagen planeras i samarbete med skolan, styrelsen och klassföräldrarna och under vårjippot ordnas bl.a. lotteri, buffé, äventyrsbana och andra roliga aktiviteter. Även Billnäs FBK deltar.

Skolan har byggt upp ett alldeles eget Ordbo som föreningen varit med och finansierat och sökt understöd för från olika stiftelser. Med hjälp av understöd från Sophie von Julins stiftelse kunde föreningen skaffa en klätterställning till skolgården. Klätterställningen invigdes 23.9.2018 av stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.

 Medelinsamling

Föreningen samlar in pengar för verksamheten på olika sätt. Det viktigaste är vårjippot i maj, men medel samlas också in bl.a. genom en medlemsavgift till föreningen om 10€/familj och försäljning av kex- och godislådor. Föreningen söker också understöd från olika stiftelser.

Händelsekalender 2018-2019

2.11.2018: Disco

21.11.2018: Julpysselkväll i skolan

Januari 2019: Supé och trevlig samvaro för alla medlemmar

Februari 2019: Utedag i Påminne

Maj 2019: Svenska teatern: Hans och Greta

4.5.2019: Vårjippo

Like it? Share it!