Föreningen Hem och skola vid Billnäs skola

I Billnäs skola verkar en Hem och skola förening, Hem och skola vid Billnäs skola r.f. Föreningen är medlem i Förbundet Hem och Skola. Via föreningen får vi olika förmåner, bl.a. tidningen Hem & Skola som kommer hem via barnen i skolan fyra gånger per år. Tidningen är skriven för föräldrar och tar upp aktuella frågor som berör föräldraskap och barnens vardag. Mera om förbundet och dess verksamhet kan man läsa på http://hemochskola.fi.

Styrelsen

Varje år väljs på föreningsmötet i september en styrelse på 5-8 personer. Medlemmarna i styrelsen väljs för två år i taget. Läsåret 2015-2016 består föreningens styrelse av Marga Sundström (ordförande), Linda Andersson (sekreterare), Maria Pettersson (kassör), Susanna Ojala (skolans representant), Tina Sundbäck, Karl-Johan Hellman och Kristian Mikkelsen. Styrelsen sammanträder 6-7 gånger per år. Förutom styrelsen är också klassföräldrarna en viktig del av verksamheten och deltar i att planera och genomföra gemensamma aktiviteter.

Verksamheten

Föreningens uppgift är att kunna ge en liten guldkant i vardagen till skolans elever och personal. Vartannat år åker skolans femmor och sexor på lägerskola som helt bekostas av föreningen. Tidigare år har lägerskolan bl.a. gått till Breidablick via äventyrsbanan i Mjölbolsta. Föreningen strävar också till att bekosta minst en utfärdsdag varje läsår. Läsåret 2014-2015 åkte hela skolan till Unga Teatern för att se Pettson och Findus, äta lunch på Pizza Rax och få en guidad rundtur i Helsingfors. Detta läsår har föreningen bland annat bekostat en vintersportdag i Påminne och teaterbesök. Föreningen prenumererar på tidningen Västra Nyland till skolan. Dessutom deltar föreningen i kostnaderna bl.a. för vintersportdagar, övriga utfärder och annat program som skolan ordnar.

Under hösten ordnas traditionellt ett välbesökt och populärt disco för hela skolan. Klassföräldrarna genomför discot och sexorna hjälper till vid arrangemangen. Inför jul brukar en pysselkväll ordnas där skolans elever tillsammans med sina föräldrar samlas i eftis utrymmen och pysslar tillsammans.

Detta läsår var det största evenemanget föreningen deltog i för att samla in pengar Jul i Bruket i Billnäs bruk i december. Dagen är obligatorisk skoldag för alla elever och eleverna deltar aktivt i programmet, bland annat genom sång och genom att baka och pyssla inför dagen. Eleverna har också olika ansvarsuppgifter under dagen. Dagen planeras i samarbete med skolan, styrelsen och klassföräldrarna och under jul i bruket ordnades bl.a. lotteri, buffé, våfflor samt försäljning av julpynt. Tidigare år har det största evenemanget som ordnas varit vårjippot.

Skolan har byggt upp ett alldeles eget Ordbo som föreningen varit med och finansierat och sökt understöd för från olika stiftelser.

 Medelinsamling

Föreningen samlar in pengar för verksamheten på olika sätt. Det viktigaste är vårjippot i maj eller jul i bruket i december, men medel samlas också in bl.a. genom en medlemsavgift till föreningen om 10€/familj och försäljning av kex- och godislådor. Föreningen söker också understöd från olika stiftelser.

Händelsekalender 2015-2016

Pysselkvällar i november

Teater Apollo21

Jul i bruket

28.4 Billnäs bygger bo

 

Like it? Share it!