Ekenäs gymnasium strävar efter att ge en gedigen bred allmänbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier. Skolan har specialiserat sig på interkulturell kommunikation, vilket har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Tack vare det breda kursutbudet, det stora antalet specialiseringskurser, samt möjligheter till nätstudier och utbytesperioder i andra skolor kan studerande vid Ekenäs gymnasium bygga upp flexibla, individuella studieprogram.

 

                                A 032red

         

   

 

 

 

 

 

 

 

I Ekenäs gymnasium har studerandena möjlighet att läsa både tyska och franska som antingen fortsättningsspråk (B2-språk) eller nybörjarspråk (B3-språk). Möjligheter till studier i mandarinkinesiska, kinesisk kultur och historia erbjuds också, liksom nybörjarkurser i bl.a. italienska, spanska, ryska och estniska – de senare i samarbete med Medborgarinstitutet Raseborg. 

Utöver språkkurser erbjuds intressanta specialiseringskurser i bl.a. arkeologi, biokemi, golf (Green card), islamologi, miljökemi, modern fysik (Cern), praktisk journalistik, navigation, politik, psykologisk forskning, och vattensporter.

Ekenäs gymnasium samarbetar med Raseborgs Idrottsakademi, och kan på så sätt erbjuda högklassiga och mångsidiga träningsmöjligheter under skoltid för dem som målmedvetet strävar efter att utvecklas som idrottare. För träningen och träningsutvecklingen ansvarar skolans idrottslärare i samarbete med de lokala klubbarna och den personliga tränaren.

Det är också möjligt att läsa finska på tre nivåer: modersmålsinriktad finska, enligt A- eller B-lärokursen i finska.

Ekenäs gymnasium är ett daggymnasium med ca 200 heltidsstuderande samt ämnesstuderande. Läsåret är indelat i fem perioder, och lektionerna i 75 eller 90 minuter.

Fester, traditioner och skolans många internationella kontakter ger de studerande en möjlighet att utveckla en sund självkänsla, förståelse för andra kulturer och framför allt social kompetens.

Allt detta bidrar till god stämning och hög trivselfaktor som Ekenäs gymnasium sedan länge är känt för.

Ekenäs gymnasium - en bra grund för framtiden!

Like it? Share it!