Här kan du läsa årsberättelsen för läsåret 2010-2011

12 studerande och två lärare är på besök vid Fritz-Reuter-Gymnasium i Dannenberg, Tyskland 15-21.5.2011. Bilden är tagen i Walemartum, stadsmuseet i Dannenberg.

 

Sedan onsdagen den 27 april 2011 är 47 studerande och 2 lärare på en projektresa i Centraleuropa, inom ramen för projektkursen "Förintelsen - ett historiskt undantag?". Resan arrangeras av den norska ideella orginisationen "Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz".

Gruppen i Ravensbruck 2011

Johanna Rehn, tredje årets studerande vid Ekenäs gymnasium är en av de tretton vinnarna i den engelskspråkiga uppsatstävlingen arrangerad av The League of Finnish American Societies.
I tävlingen deltog 197 elever från 60 skolor.
Priset utdelades vid Amerikanska ambassaden i Helsingfors den nionde maj.

Ekenäs gymnasium är årets finlandssvenska skolmästare i volleyboll för pojkar. Finalturneringen avgjordes på hemmaplan tisdagen 7.4.2011.

På skolans sandplan ordnades primärsläckning för nybörjarna eftermiddagen 31.3.

 

Foton: Kjell Svenskberg

 

Välkommen till Ekenäs gymnasium tisdag 1.3.2011 kl. 18.30-20.00!

Vi informerar om gymnasiestudier, våra projektkurser och vårt internationella samarbete.

Raseborgs Idrottsakademi presenterar också sin verksamhet.

Här kommer du till Inbjudan till gymnasieinformation 1.3.2011

Vårterminen inleds måndag 10.1.2011.

Sista anmälningsdagen är 23.11.2010! Kom ihåg att anmälningen är bindande.

Från dem som har deltagit i höstens skrivningar (hösten -10) får skolan ta emot anmälningar fram till 1.12.2010.

Mötet för abiturienternas föräldrar har flyttats från 18.11 till 22.11.2010 kl. 18.30.

Platsen är naturligtvis Ekenäs gymnasium och tema för mötet, som beräknas ta ca en timme, är frågor kring slutskedet i gymnasiestudierna. Studiehandledaren informerar också om fortsatta studier, ansökningsförfarande och -tider.

Välkommen!

En grupp på 24 studerande och två lärare är för närvarande på studiebesök i Kina. De inledde sin resa med ett besök i Shanghai och befinner sig nu i Beijing.

Kursen MOF16 (Praktisk journalistik) genomförs i samarbete med lokala media, denna gång främst Västra Nyland.
En annan viktig samarbetspart är datanomlinjen vid Axxell, Ekenäs och en kurs i Indesign och Photoshop.  En del av de studerande där gör ombrytningen av artiklarna tillsammans med kursdeltagarna från gymnasiet.
För reportagen valde gruppen ett gemensamt tema: ”Det som finns men inte syns”.

Information för niondeklassister torsdag 9.12.2010 kl. 9-13.  

What are dreaming about?     Dreaming of tomorrow?

Nu har du din chans att känna dig för!

Hur är det att studera i ett gymnasium?

Är det betungande eller rentav trevligt och spännande...?

Kom med så får du veta mera!

 

                  ...Ekenäs gymnasium -

                  och världen är din!

Like it? Share it!