Elevkåren består av alla skolans studerande, som en gång per läsår väljer en styrelse. Alla studerande i skolan har möjlighet att ställa upp i elevkårsstyrelsevalet.

Styrelsens hvudsakliga uppgifter är att bevaka studerandenas intressen, arbeta för en trivsam skolmiljö och att ordna olika evenemang.

Styrelsen består av

Ordförande Juliana Drugge
Viceordförande Wanda Grönroos
Kassör Sofia Lindholm
   

Övriga medlemmar  

Ingrid Burgmann, Joshua Elenius, Oskar Henriksson, Emma Lindroos, 
Olivia Landén, Emma Johansson, Alexander Lindgren, Jasmine Åkerblom, Ida Burgmann, Znar Ismaelsson

 

Like it? Share it!