Hälsovårdare Carola Rosenqvist är i gymnasiet onsdagar kl. 13/14-16 och torsdagar kl. 8-16. Säkrast anträffbar kl. 10-12.

Tfn 019 289 3262

Övriga dagar kl. 11-12 öppen mottagning i Ekenäs högstadieskola, dit även gymnasiestuderande kan gå.

Jenny Rosenqvist vikarierar Carola fredagar och varannan onsdag, tfn 019 289 3255

Preventivrådgivning för unga ges på hälsovårdsmottagningen i Axxell, Raseborgsvägen 9, A-trappan, andra våningen. Du kan kontakta hälsovårdsmottagningen per tfn 019 289 3260.

Skolkurator Eva Wadenström är anträffbar i gymnasiet onsdagar kl. 8-16 och fredagar under ojämna veckor, tfn 019 289 2161
Du kan ta kontakt:
- Om du upplever studiestress och/eller har låg motivation i allmänhet. 
- Om relationen till människor i omgivningen känns knepiga.
- Om du har andra bekymmer eller funderingar du vill prata om.

Psykolog Maria Stenroos, tfn 019 289 3231 (vårdledig t.om. 31.12.2017)
Kontaktperson: Psykolog Christina Lönnberg, tfn 019 289 3230
Du kan ta kontakt för att få råd och hjälp vid olika problem med människorelationer, den mentala hälsan, kriser och svårigheter att bemästra din livssituation.
Mottagning på Ystadsgården, Larssonsvägen 2

Speciallärare Sonja Bengtfolks, tfn 040 547 4927
Mottagning tisdagar kl. 14-16 och fredagar kl. 8-10.
Behöver du förnya dina intyg, t.ex. över läs- och skrivsvårigheter hjälper specialläraren dig. Fastnar du i dina studier och behöver vägledning i att finna dina studiestrategier - tag då kontakt. 
VIKTIGT: För att erhålla specialarrangemang i studentskrivningarna bör alla nödvändiga intyg vara klara i god tid för skrivningarna. 

 

Läkarmottagningen vid hälsovårdscentralen (sjukhuset) är öppen måndag - fredag kl. 8-16. Tidsbeställning till läkare och sjukskötare per tfn 019-289 3000.

Tandläkarmottagningen tar emot tidsbeställningar och jour måndag - fredag kl. 8-11 på tfn 019 289 3160.

Alla studerande får en individuell kallelse hemskickad det år de fyller 17 år. Studerande med annan hemort än Raseborg beställer själv tid till tandläkare på ovannämnda telefonnummer.

Ungdomsmottagningen på psykiatriska polikliniken
Erbjuder klarläggande samtal, olika psykologiska/psykiatriska utredningar, kortare och längre psykoterapikontakter. De vanligaste orsakerna till kontakt är psykiskt illbefinnande s.s depression, ångest, rädslor, ätstörningar, sömnproblem, svårigheter i relationer inom familjen eller till andra.
Besöken är avgiftsfria och personalen har tystnadsplikt. Till mottagningen behöver du remiss från läkare eller skolans elevvård.

A-kliniken
Om du känner att du eller någon i din familj eller vänkrets har problem med alkohol eller droger kan du kontakta A-kliniken. 
Psyk. sjukskötare Micaela Österlund tfn 044 744 6622

Socialbyrån, R-huset, Ekåsen området, Raseborgsvägen 37
Du kan söka råd och information vid olika sociala frågor, bl.a om missbrukarvård, vid olika familjeproblem eller handikappservice.
Tidsbeställning kl. 9-12, tfn 019 289 2240


https://svenska.yle.fi/sluta-panta
Webbaserad stödtjänst för dig som är ung. Info, råd, chatt. Chatten är öppen må-ons, lö kl. 19-22

Krisjouren för unga, www.krisjourenforunga.fi
Tfn 045 341 0574, må 9-11, ti-to 9-12

HALLÅ?! 0800-94884
Pojkarnas telefon är Väestöliittos samtalsjour för pojkar och unga män under 20 år.
Service på svenska: tisdagar 15.30-18 och torsdagar 13-15.30. Gratis och anonymt.

Kyrkans samtalstjänst
Tfn 0400 221 190, kl. 20-23

UngInfo
Information om UngInfo -appen hittar du här.

Like it? Share it!