Hälsovårdare Carola Rosenqvist är i gymnasiet onsdagar kl. 13/14-16 och torsdagar kl. 8-16. Säkrast anträffbar kl. 10-12.

Tfn 019 289 3262

Övriga dagar kl. 11-12 öppen mottagning i Ekenäs högstadieskola, dit även gymnasiestuderande kan gå.

Jenny Rosenqvist vikarierar Carola fredagar och varannan onsdag, tfn 019 289 3255

Till skolhälsovården kan du vända dig i alla frågor som berör dig och din hälsa / ohälsa. Du kan få

  • Första hjälp vid mindre olycksfall
  • Råd och hjälp då du känner dig sjuk och mår dåligt både fysiskt och psykiskt
  • Hänvisning vidare för undersökningar och utredningar
  • Information och upplysning om allt som berör hälsa och levnadsvanor
  • Längd-, vikt - och blodtrycksmätning, syn- och hörseltest
  • Enkla laboratorietest ss. hemoglobin-, blodsocker- och graviditetstest
  • Vaccinationer
  • Preventivmedel och råd i sexuella frågor

Alla andra årets studerande kallas till hälsoundersökning hos hälsovårdaren, och vid behov hos skolläkare Åsa A. Westerlund. 

Alla pojkar får hälsogranskning inför uppbådet gjord av skolläkare. 

Like it? Share it!