En gymnasiestuderande har under vissa villkor rätt till statligt studiestöd för skolresor. Ansökan om studiestöd för skolresor inlämnas till gymnasiets kanslist som också svarar på frågor om skolresestödet.

En gymnasiestuderande kan erhålla studiepenning, då han/hon inte längre erhåller barnbidrag. Studiestödet kan utbetalas från och med början av den månad som följer på den månad när sökande fyller 17 år. Lämna in din ansökan i god tid eftersom behandlingen av ansökningarna vanligen räcker en dryg månad. Studiestöd beviljas tidigast från början av den månad då ansökan har inlämnats.

Som studerande kan du logga in på Fpa:s E-tjänster och

  • kontrollera för vilken tid du har beviljats studiestöd och hur mycket som betalats
  • kontrollera hur många studiestödsmånader du redan har förbrukat och hur många du har kvar till ditt förfogande
  • kontrollera din årsinkomstgräns, meddela om återbetalning av studiestöd och betala tillbaka studiestöd
  • annullera eller avbryta ditt studiestöd

Mera information på www.fpa.fi

Like it? Share it!