Ekenäs gymnasium är ett gymnasium med hög trivselfaktor, där studerandena erbjuds flexibla, individuella studiemöjligheter. Skolan har ett brett kursutbud och erbjuder ett hundratal fördjupade och tillämpade kurser utöver de av Utbildningsstyrelsen fastslagna kurserna. Ekenäs gymnasium har 206 heltidsstuderande och ca 10 ämnesstuderande. Läsåret är indelat i fem perioder med 75-minuters lektioner. Abiturienterna följer ett koncentrerat positionsschema i period 1, vilket ger dem bättre förutsättningar att koncentrera sig på höstens studentexamensprov.

 

Är du intresserad av flexibla, individuella studiemöjligheter?

 

Det breda kursutbudet, möjligheterna till nät- och flerformsstudier, samt specialiserings-möjligheterna ger dig oanade möjligheter att planera ett intressant studieprogram utgående från dina personliga intressen och framtida studiebehov. Du kan fördjupa dig i bl.a. mediekunskap, praktisk journalistik, engelsk konversation, modern fysik (Cern), psykologisk forskning, arkeologi, politik i praktiken, islamologi, Östra Östersjöområdets historia, förintelsen under andra världskriget, Kina, EYP, olika idrottsgrenar, gitarr- och bandkurser, digitalteknik, informationsteknik, teater och elevkårsverksamhet.

 

Är du intresserad av internationalisering?

I Ekenäs gymnasium har vi specialiserat oss på internationella kontakter och har som målsättning att minst hälften av studerandena under sin gymnasietid skall ha möjlighet att delta i skolans internationella verksamhet. Vi samarbetar med gymnasier i Kina, Tyskland, Grekland och Singapore. Dessutom har vi utbyte med finskspråkiga gymnasier i bl.a. Salo och Tavastehus.

Du läsa mer om skolans internationalisering i broschyren Ekenäs gymnasium - och världen är din! eller i publikationen Skolan möter världen

Vill du satsa på idrott under gymnasietiden?

Sedan tre år tillbaka samarbetar vi med Raseborgs Idrottsakademi (RIa), som har som målsättning att erbjuda aktiva idrottsutövare på distrikts- eller nationell nivå möjligheter att ytterligare utvecklas som idrottare. För att få delta i verksamheten ska du vara medlem i RIa.

Om du är medlem i RIa tränar du tre gånger per vecka (måndag, onsdag och fredag morgon). För träningen och träningsutvecklingen ansvarar skolans idrottslärare i samarbete med de lokala klubbarna och föreningarna samt de personliga tränarna inom de olika grenarna. Träningen sker på skoltid och ger totalt max. åtta gymnasiekurser.

 

Vill du läsa finska på rätt nivå?

Hos oss kan du studera finska på tre nivåer: modersmålsinriktad finska, finska enligt A-lärokursen eller finska enligt B-lärokursen. B-lärokursen är en aning lättare än A-lärokursen och riktar sig främst till studerande, som upplever A-finska som svår.

Kontakta studiehandledaren eller någon av våra språklärare om du är osäker på vilken nivå du ska välja. Fel val kan ha oönskade konsekvenser längre fram i livet.

 

 

 

 

Via gemensam ansökan

  • elektroniskt via nätet på adressen www.studieinfo.fi
  • ansökningstiden för utbildning som inleds hösten 2019 är 19.2-12.3.2019
  • Ekenäs gymnasium har 75 nybörjarplatser och för att kunna bli antagen krävs ett medeltal på 7,0 i läsämnena
  • En förteckning över dem som har antagits får publiceras på skolans hemsida tidigast 13.6.2019. Samma dag skickas ett meddelande om antagningsresultatet till de sökande.
  • Senast 27.6.2019 bör du meddela om du tar emot studieplatsen.

 

Sikta högt!

Välj allmänbildning – välj gymnasieutbildning!

 

 

 

 

 

 

 

Like it? Share it!