I detta dokument ser du i vilka perioder och positioner läsårets kurser går.

I detta dokument ser du vilka dagar och vilken tidpunkt kurserna i de olika positionerna undervisas. Alla kurser som finns antecknade i t.ex. position 1 försiggår samtidigt, vid de klockslag där du hittar 1 i läsordningsnyckeln. Alla de kurser som finns antecknade i position 2 försiggår vid de klockslag där du hittar 2 i läsordningsnyckeln etc.

Helperiodiserade ämnen har tre lektioner per vecka och lektionerna i positionerna 1-7 är 75 min. långa. Eftermiddagslektionerna, som är placerade i positionerna 8-11, är 90 min. långa och går en hel termin (antingen höst- eller vårtermin).

Abiturienternas läsordningsnyckel följs endast i period 1.

 

Like it? Share it!