Bakre raden från vänster: Ulf Moberg, Åsa Nygård-Lintunen, Åsa Raunio, Mikael Eriksson, Ove Molander, Rita Danielsson, Petra Blomqvist, Pauli Seppälä, Bo Sjöholm
Främre raden från vänster: Anna Ahlnäs, Shweta Singla, Susann Airisvaara, Teresa Czuryszkiewics, Tanja Flemmich, Vilhelm Lindroos, Mikaela Hemmälin

 

Rektor

Eriksson Mikael

Lärare

Ahlnäs Anna
biologi, geografi, hälsokunskap

Airisvaara Susann
finska, engelska

Bengtfolks Sonja
speciallärare

Blomqvist Petra
samhällslära, historia, filosofi

Czuryszkiewics Teresa
matematik

Danielsson Rita
finska, tyska

Engblom Mats
gymnastik

Engblom Roger
bildkonst

Fredriksson Helena
gymnastik och idrott

Hemmälin Mikaela
modersmål och litteratur

Högström Linda
hälsokunskap

Jönsson Marianne
musik

Lindroos Vilhelm
historia, samhällslära

Moberg Ulf
modersmål och litteratur

Molander Ove
matematik, kemi, gymnastik

Nygård-Lintunen Åsa
engelska, tyska

Raunio Åsa
studiehandledning

Seppälä Pauli
franska, tyska, engelska

Singla Shweta
psykologi, religion

Sjöholm Bo
matematik, fysik, IT

Stenbäck Ingegerd
engelska

Övrig personal

Kanslist                  Flemmich Tanja
Fastighetsskötare    Lundström Kim och Kristian Pettersson
Anstaltvårdare        Nyman Clea     
Hälsovårdare          Rosenqvist Carola
Kurator                  Järviö Marina
Psykolog                

 
Like it? Share it!