Rektor

T.f. rektor Petra Blomqvist

Lärare

Airisvaara Susann
finska, engelska

Andberg Ida
religion, psykologi

Barlow Nick
engelska, filosofi

Bengtfolks Sonja
speciallärare

Bergman Monica
modersmål och litteratur

Boström-Vazquez Stina
samhällslära

Danielsson Rita
finska, tyska

Engblom Roger
bildkonst

Fredriksson Helena
gymnastik och idrott

Hafström Oscar
gymnastik och idrott

Hemmälin Mikaela
modersmål och litteratur

Högström Linda
hälsokunskap, engelska

Jönsson Marianne
musik

Lindholm Sture
historia, samhällslära, filosofi

Lindroos Vilhelm
historia, samhällslära

Molander Ove
matematik, kemi, gymnastik

Nygård-Lintunen Åsa
engelska, tyska

Nyström Karin
engelska

Raunio Åsa
studiehandledning

Rehnström Johanna
franska

Sjöholm Bo
matematik, fysik, IT

Stenberg Kaj
biologi, geografi

Tiikkaja Mervi
matematik


Övrig personal

Kanslist                  Flemmich Tanja
Fastighetsskötare    Lundström Kim 
Anstaltvårdare        Nyman Clea     
Hälsovårdare          Rosenqvist Carola
Kurator                  Eva Wadenström
Psykolog                Stenroos Maria

 
Like it? Share it!