Studentexamensavgifterna våren 2019 är följande:

grundavgift   14€
avgift per prov   28€
avgift för kontrollbedömning   50€

 

Grundavgiften betalas varje gång examinanden deltar i examen (vid varje skrivtillfälle, höst och vår).

För mera information se www.ylioppilastutkinto.fi/se/studentexamen/examensavgifter/

 

Like it? Share it!