Du anmäler dig studentexamen via Wilma. Anmälan är bindande och efter att du har fyllt i alla uppgifter skriver du ut blanketten, undertecknar den och lämnar personligen in den till kansliet.

För att får delta i vårens studentskrivningar måste de obligatoriska kurserna i skrivningsämnena vara avklarade senast vid utgången av period 3, för höstens skrivningar senast i period 5 (föregående vårtermin).

Alla som deltar i studentexamensprov måste delta i den information som ges före varje examensomgång.

Enligt studentexamensnämndens bestämmelser ska anmälan till höstens studentexamensprov ska senast 5.6 och till vårens studentexamensprov senast 23.11. Gymnasierna har rätt att själva bestämma när anmälan senast ska lämnas in och för Ekenäs gymnasiums del ska du personligen lämna in anmälan senast måndag 20.11.2017 kl. 13.00 om du vill delta i vårens studentskrivningar. 

 

Om du redan är student och vill försöka höja ett vitsord eller komplettera din examen, kontakta kansliet!

Intyg över läs- och skrivsvårigheter skickas till nämnden första gången man anmäler sig. För ändamålet finns en blankett som du ska fylla i.

 

Like it? Share it!