Gymnasiet är årskurslöst, vilket innebär att du i din egen takt ska avlägga minst 75 kurser - någon övre gräns finns inte! Det vanliga är att man klarar av gymnasiet på tre år, men den som önskar kan förkorta studietiden till 2 eller 2½ år, eller förlänga den till 3½ eller 4 år. Endast i undantagsfall kan en studerande beviljas ytterligare förlängd studietid.

Gymnasiestudierna består av obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Gymnasiets slutexamen kallas studentexamen.

Du kan avlägga en del av gymnasiekurserna som flerformsstudier inom Gymnasienätverket Gnet. Studierna sker i huvudsak som distansstudier över nätet, men de kan också omfatta en eller flera närstudieperioder. Detta avgörs av den handledande läraren, som också fungerar som examinator. 

Information om kursutbudet och anmälningar hittar du på www.gnetkurser.com

Obs!
Anmälan till nätkurserna är bindande.

Gymnasiekurserna kan du avlägga genom att delta i undervisningen eller genom att läsa kursen på egen hand. Du kan också få studier från andra läroinrättningar tillgodoräknade.

Studier som du har avlagt vid en annan läroinrättning ska vara godkända för att de ska kunna räknas med i ditt studieprogram. På skolornas hemsidor hittar du information om kurser som riktar sig till gymnasiestuderande. Om du är intresserad av att avlägga en hel period vid ett annat gymnasium inom regionen Raseborg, yrkesintitutet Axxell, Västra Nylands Folkhögskola eller Lärkkulla, ska du börja med att diskutera med studiehandledaren, eftersom en utbytesperiod vid en annan skola medför ändringar i ditt studieprogram. 

Like it? Share it!