Närvaroplikt

I gymnasiet råder närvaroplikt vid alla lektioner. Om du upprepat och utan giltig orsak är frånvarande från lektioner under en kurs får du inget kursvitsord.

 

Sjukdom

Om du är frånvarande p.g.a. sjukdom, ska vårdnadshavaren meddela skolan om detta. Det kan göras via Wilma eller per telefon till skolans kansli (tfn 019 289 3500) eller med ett skriftligt meddelande, som du har med dig till skolan när du tillfrisknat.
När du fyllt 18 år behöver du inte längre be vårdnadshavaren kontakta skolan, men om din fråvaro är oroväckande stor krävs intyg av åtminstone hälsovårdare.

 

Frånvaro av annan orsak

Om du är frånvarande av annan tvingande orsak, ska ett meddelande om detta på förhand lämnas in till grupphandledaren.

 

Frånvaro av andra (personliga) orsaker förutsätter att en skriftlig anhållan lämnats in och frånvaron blivit beviljad. Frånvaro för en skoldag beviljas av grupphandledaren (Anhållan om lov), övrig frånvaro beviljas av rektor (Anhållan om lov).

 

Frånvaro från provtillfälle

Om du är frånvarande från ett provtillfälle måste du alltid lämna in ett skriftligt intyg över orsaken till frånvaron. Intyget ska lämnas till ämnesläraren snarast möjligt, och det ska vara utfärdat av hälsovårdspersonal eller undertecknat av en förälder. En studerande som utan giltig orsak har varit frånvarande från ett provtillfälle har inte rätt att delta i det förnyade förhöret. Det är därför viktigt att din ämneslärare så snabbt som möjligt blir underrättad om orsaken till din frånvaro. Om godtagbar utredning över frånvaron inte lämnas in bedöms frånvaro från provtillfälle som underkänd prestation.

Like it? Share it!