Utöver de ordinarie gymnasiestudierna kan du genomföra särskilda studieprestationer, som kan vara goda meriter när du söker dig vidare efter gymnasiet: gymnasiediplom, prov i muntlig kommunikation (modersmålet) och prov i muntlig språkfärdighet (finska och de främmande språk som undervisas i skolan). Proven är riksomfattande och utarbetas av Utbildningsstyrelsen. Över dessa studieprestationer utfärdas ett diplom eller ett intyg, som ges som bilaga till skolans avgångsbetyg.

 

Fr.o.m. 1.8.2010 är provet i muntlig språkfärdighet obligatoriskt för dem som avlägger kurserna FinA 07, FinB 06, FiM 07 eller EnA 08.

 

Om du vill avlägga gymnasiediplomet i bildkonst eller gymnastik ska du kontakta studiehandledaren eller din lärare under det första eller andra studieåret för att få information om vilka studier du ska ha klarat av innan du kan påbörja arbetet med diplomkursen. Gymnasiediplomet avläggs enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar och bedömningskriterier för respektive gymnasiediplom.

Like it? Share it!