Syftet med samarbetet är att erbjuda högklassiga och mångsidiga träningsmöjligheter under skoltid för dig som aktivt utövar idrott på distrikts- eller nationell nivå, och som målmedvetet strävar efter att utvecklas som spelare. För träningen och träningsutveckligen ansvarar skolans idrottslärare i samarbete med de lokala klubbarna och den personliga tränaren.

Träningen förläggs fr.o.m. hösten 2010 till position 7 (dvs. må, on, fr kl. 8.00-9.15) och består av 3 lektioner à 75 minuter per vecka. Under provveckan utgår träningen på skoltid. För en tredjedel av den schemalagda träningen ansvarar skolans idrottslärare, som tillsammans med samtliga studerande inom idrottsspecialiseringen bygger upp ett träningsprogram där tyngdpunkten läggs dels på återhämtande träning dels på förstärkning av bålens muskulatur för att du gradvis skall kunna utöka den totala träningsmängden. Genom att föra en träningsdagbok och göra regelbundna fysiska tester kan du systematiskt följa med din konditionsutveckling, samtidigt som du minimerar riskerna för idrottsskador och överbelastning. Mental träning och avslappning ingår givetvis i programmet.

Aktivt deltagande i träningarna och teknikundervisningen ger tre kurser per läsår mot att du visar upp den undertecknade träningsdagboken. Träning på skoltid kan inte ersättas med övrig träning. Under din gymnasietid kan du få max. 8-9 kurser. För att kunna delta i RIa:s verksamhet bör du naturligtvis vara antagen av RIa.

Om du utövar en annan idrottsgren än någon av RIa:s tyngdpunktsgrenar, kan du kontakta skolan, så utreder vi tillsammans med Raseborgs Idrottsakademi vilka möjligheter vi har att erbjuda dig träning på skoltid.

Idrottsspecialiseringen vid Ekenäs gymnasium sker i samarbete med Raseborgs Idrottsakademi, som grundades i januari 2010.

För mera information, se www.raseborgsidrottsakademi.fi

Like it? Share it!