Du kan avlägga kursprov vid tre tillfällen: i utvärderingsveckan, vid förnyat förhör och under den allmänna tentamensdagen.

Anmälningarna till samtliga provtillfällen är bindande och görs via Wilma - fr.o.m. detta läsår även till den allmänna tentamensdagen! För att kunna annullera en anmälan, efter det att anmälningstiden har gått ut, bör du lämna in ett sjukintyg, i vilket en förälder eller hälsovårdspersonal intygar sjukdom. Hur du går till väga om du är sjuk under ett provtillfälle kan du läsa mera om här.

Om du utan giltig orsak uteblir från ett provtillfälle, som du har anmält dig till, räknas det som deltagande.

I utvärderingsveckan kan du

  • skriva prov i de kurser som har sitt slutprov då
  • försöka höja ett underkänt kursvitsord förutsatt att kursen har gått under ifrågavarande period eller 
  • försöka tentera en kurs som har ingått i ifrågavarande periods kursutbud.

I ett förnyat förhör kan du försöka 

  • höja högst två underkända kursvitsord eller 
  • tentera en kurs

De kurser som du anmäler dig till skall ha ingått i föregående periods kursutbud.

På en allmän tentamensdag kan du försöka

  • höja högst två underkända kursvitsord
  • höja en godkänd kurs eller
  • tentera en kurs

Like it? Share it!