Ekenäs högstadieskola är en skola i den grundläggande utbildningen i Raseborg med elever i åk 7-9. I åk 7 har vi 87 elever, åk 8 100 elever och i åk 9 89 elever. Skolan har över 30 lärare.


EHS är belägen i det centrala Ekenäs med nära väg till bl.a. simhall, sportplan och bibliotek. Skolbyggnaden invigdes den 16 februari 1968 och då hette skolan Ekenäs samlyceum.


Skolans arbete och verksamhet betonar etik, kreativitet och social kompetens. Vår uppgift är att i en öppen och en positiv miljö ge eleverna de bästa möjliga förutsättningarna för inlärning, en sund personlig utveckling och en stark finlandssvensk kulturell identitet.

 

 

Like it? Share it!