Lärarrum: tfn 019 289 3530 (raster)

 

Ahtola Jennie     
rektor, sjukledig

Bengtfolks Patrik   tfn 040 173 2643
specialklasslärare åk 7-9, slöjd 7-9

Berg Zarah     tfn 040 728 6588
vikarierande lärare i modersmål åk 7-8, engelska åk 6-8

Bergström Erika     tfn 040 820 0684
klasslärare i åk 4b

Brotkin Emilie    tfn 040 194 1733
t.f. rektor, timlärare i engelska, modersmål 7-9, klassföreståndare åk 9

Engblom Catharina    tfn 040 620 4128
klasslärare i åk 5a

Eriksson Ulf    tfn 040 013 0824
vicerektor, studiehandledare, klassföreståndare åk 8a

Fredriksson Linda    tfn 040 749 7323
specialklasslärare åk 1-6

Gustafsson Janne       tfn 040 820 2960
klasslärare i åk 6a

Jern Jennifer     tfn 040 680 3785
matematik, fysik åk 7-9, klassföreståndare åk 7

Källman Pia      tfn 040 680 3767
klasslärare i åk 4a

Landén Tina     tfn 040 680 3764
klasslärare i åk 2a    

Lind Janna    tfn 040 680 3765  
klasslärare åk 5b, gymnastik

Lind Jonna     tfn 040 680 3782
klasslärare i åk 2b  

Lindholm Kati   tjänsteledig

Lindqvist Sandra    tjänsteledig

Malmberg Lena    tfn 040 680 3781
timlärare i textilslöjd och bildkonst, 
vänelevshandledare

Palviainen Satu    tfn 040 637 3163
vikarierande klasslärare åk 6b

Peräsalo Maria    tfn 040 680 3776
klasslärare i åk 1

Rehnström Johanna   tfn 040 680 3783
timlärare i finska

Sandell Annika    tfn 040 039 9753
speciallärare åk 1-9 

Stenvall Frida    tfn 040 820 1414
vikarierande lärare i biologi, geografi, kemi, klassföreståndare åk 8b

Strandberg Maria     tfn 040 680 3787       
klasslärare i åk 3

 

  

 

 

 

Like it? Share it!