VART SKA JAG VÄNDA MIG?

1. Om jag vill ha ett förvaringsskåp

Nyckeln till skåpet får du första skoldagen av skolans personal. Om du slarvar bort nyckeln en gång, får du en ny nyckel genom att erlägga 10 €, men förlorar skåpet om nyckeln slarvas bort ytterligare en gång till.2. Om jag har tappat något

Fråga kanslist eller lokalvårdarna.

 


3. Om jag råkat söndra något

Tala med rektor eller kansliet.

 


4. Om jag blivit bestulen

Meddela omedelbart rektor eller klassföreståndare. Du skall aldrig lämna pengar eller värdeföremål i någon ficka i t.ex. aulan eller i omklädningsrummen. Värdesaker som tas med till skolan är helt på elevens eget ansvar!

 


5. Om jag har problem med mitt smartkort

Om kortet inte fungerar eller om du har tappat bort kortet skall du omedelbart vända dig till kanslisten. Om du har tappat bort eller söndrat ditt kort bör du erlägga 20 € för att erhålla ett nytt. Det gamla kortet tas direkt ur bruk. Kom ihåg att uppbevara kortet på en säker plats och se till att det inte går sönder.


6. Om jag behöver stödundervisning

Prata med ämnesläraren. Stödundervisning kan du få om du varit sjuk eller om du annars blivit efter i studierna.


7. Om jag har svårigheter i något ämne

Om du har svårt trots att du försöker, prata med ämnesläraren och kontakta speciallärarna.

 


8. Om jag behöver hjälp med yrkesvalet eller med allmänna frågor om studierna

Vänd dig till elevhandledaren.

 


9. Om jag är sjuk och måste stanna hemma från skolan

Vårdnadshavaren ska meddela skolan samma dag, antingen per telefon eller e-post, till klassföreståndaren eller skolans kansli.

 


10. Om jag blir sjuk under skoldagen

Gå till skolhälsovårdaren. Hon finns torsdagar och fredagar i högstadiet, övriga dagar på Katarinaskolan. Om du inte får tag på henne, kontakta klassföreståndare eller rektor.

 


11. Om jag ska till tandläkare

Meddela ämneslärare i god tid. Blir du kallad då du har prov så skall du be att få en annan tid. Uteblir du från en tid utan att meddela tandläkarmottagningen, sänds en räkning hem (gäller efter att du fyllt 15 år).

 


12. Om jag är allergisk mot någonting

Kontakta skolhälsovårdaren.

 


13. Om jag känner mig mobbad

Kontakta omedelbart klassföreståndaren eller KiVa-teamet.

 


14. Om jag har andra problem

Kontakta i första hand klassföreståndaren. Rektor, hälsovårdare, kurator, alla lärare, vänelever och elevkårens styrelse står också till tjänst.

Like it? Share it!