NÄR ELEVEN ÄR SJUK
Meddela samma dag per telefon, via Wilma eller e-post till skolans kansli eller klassföreståndaren. Observera att om en elev insjuknar under skoldagen måste han kontakta sin klassföreståndare, skolhälsovårdaren eller rektor. Eleven får aldrig gå hem under skoldagen utan att ha kontaktat någon av de ovanstående personerna.

LEDIGHETER
Klassföreståndaren kan ge lov för 1-3 dagar och rektor högst 30 dagar. Anhållan om längre ledighet bör riktas till bildningsnämndens svenska sektion.

Anhållan om ledighet görs i god tid före önskad ledighet skriftligen i en fritt formulerad ansökan (gärna via Wilma).

Skolan önskar att man vid planering av längre semesterresor om möjligt fölägger dem till längre lov eller i anslutning till dessa.

  • kontaktar personalen om det är något som oroar dig och som inte känns bra. Vi kan bara förbättra det vi känner till.
  • ser till att ditt barn är hemma vid sjukdom och att du gör en sjukanmälan.
  • hjälper ditt barn så att det är utvilat och har ätit frukost när han/hon kommer till skolan.
  • stöder skolans mål och regler
  • intresserar dig för och stöttar barnet i skolarbetet och med hemuppgifterna. 
  • ser till att ditt barn har rätt utrustning för lektioner samt aktiviteter beroende på  väder. 
  • hjälper ditt barn att hålla skolans tider. 
  • håller ditt barns telefon/iPod hemma om klagomål på användningen har kommit hemmet till kännedom.
  • deltar i föräldramöten  och utvecklingssamtal. Vid förhinder tar du reda på vad som behandlats på mötet.

Like it? Share it!