KiVa Skola är ett nytt åtgärdsprogram som har som mål att förebygga och minska mobbning i skolan. Programmet har sen 2006 utvecklats som ett samarbete mellan psykologiska institutionen vid Åbo universitet och Centrum för inlärningsforskning och har finansierats från undervisningsministeriet (2006-2009). Namnet KiVa kommer från finskans Kiusaamisen vastainen eller Kiusaamista vastustava.

De första 1400 skolorna, varav Karis svenska högstadium var en, tog programmet i bruk i augusti 2009. KiVa Skola-programmet är nu på god väg att bli ett landsomfattande program, som används av grundskolor runtom i Finland. Deltagandet är frivilligt för skolorna. Programmet strävar inte till att bli ett kortvarigt ettårigt pjojekt utan ger förutsättningar för att bli en bestående handlingsmodell som skolorna efter hand omformar så att den passar in i den egna skolan. När programmet körde igång gjordes en inledande kartläggning om situationen i KSH. En del av skolans lärare deltog i skolning om KiVa Skola programmet. Fyra personer bildar idag skolans KiVa-team.

I KiVa Skola-programmet ingår ett digert och mångsidigt, praktiskt material tex. arbetsblad, presentationsgrafik, kortfilmer, lärarnas handböcker, DVD, affisher, reflexvästar mm som lärarna i skolan kan använda i sitt arbete mot mobbning. Materialet används flitigt; reflexvästarna signalerar både om kustodiantens och programmets närvaro i skolan. Handböckerna utgör ett viktigt instrument för tematimmarna genom att de omfattar allt från en ingående planering och handledning till diskussionsunderlag, elevuppgifter, filmsnuttar mm. För föräldramöten är materialet försett med hela presentationer, presentationsgrafik, råd och tips. Den virtuella inlärningsmiljön som dessutom finns på KiVa Skolas hemsidor består av en uppsjö av material för såväl lärare, elever och föräldrar.

Utöver ovanstående, som är viktiga redskap för att motverka att mobbning uppstår, innehåller KiVa-skola ett handlingprogam för hur man tar i tu med mobbning som redan uppstått och pågår. Åtgärdsprogrammet tas i bruk, då skolans KiVa-team fått kännedom om att mobbningen pågår. Lärarna i KiVa-teamet startar då en utredning, som involverar både mobbarna och de mobbade. Alla inblandade får chans att berätta om sin syn på mobbningssituationen. Därefter hålls nya möten tills alla kan lägga mobbningen bakom sig. Efter avslutad utredning checkas det flera gånger att mobbningen verkligen slutat.

Klicka här för att komma till KiVa Skolas webbplats

 

Årets KiVa-skola 2011
Karis svenska högstadium placerade sig bland de 10 främsta högstadierna i landet som med högsta kvalitét har förverkligat KiVa-programmet!

Se resultatet av Årets KiVa-skolor 2011

 

Like it? Share it!