Årsberättelse 2018-2019

Årsberättelse 2017-2018

Historik

Vår VISION är att bli en vidsynt toppen-skola i grundundervisningen genom att motivera, engagera, stöda och ena alla i vår skola.

Vårt MÅL är att

  • ge en bra undervisning åt alla elever
  • få både elever och personal att trivas
  • utveckla en stark självkänsla hos eleven
  • vara en skola i tiden
  • vara miljömedvetna
  • se problem som utmaningar
  • informera och kommunicera

helt enkelt: att ge eleverna goda förutsättningar att klara sig i livet

 Årskurs  
 Åk 7
76
 Åk 8
84
 Åk 9
79
 Sammanlagt 239

Bildningsnämnden


Bildningsnämndens och den svenskspråkiga sektionens sammansättning hittas på adressen:

https://www.raseborg.fi/hem/beslutsfattande/namnder-sektioner-direktioner/bildningsnamnd/

Like it? Share it!