Årsberättelser:

Årsberättelsen 2016-2017

Årsberättelsen 2017-2018

Historik:

 

 

 

Vår VISION är att bli en vidsynt toppen-skola i grundundervisningen genom att motivera, engagera, stöda och ena alla i vår skola.

Vårt MÅL är att

  • ge en bra undervisning åt alla elever
  • få både elever och personal att trivas
  • utveckla en stark självkänsla hos eleven
  • vara en skola i tiden
  • vara miljömedvetna
  • se problem som utmaningar
  • informera och kommunicera

helt enkelt: att ge eleverna goda förutsättningar att klara sig i livet

 Årskurs  
 Åk 7
82
 Åk 8
74
 Åk 9
84
 Sammanlagt 240

Bildningsnämnden


Bildningsnämndens och den svenskspråkiga sektionens sammansättning hittas på adressen:

http://www.raseborg.fi/service/beslutsfattande/namnder/bildningsnamnd

Like it? Share it!