Skolpolisen i Raseborg har nu en egen telefonnummer du kan ringa närsomhelst på dygnet:

050-3999115

 

Se följande PDF för mera information:

Skolpolis telefon.pdf

Skolans skolpsykolog heter Anna Mladenov. Anna har inga egentliga tider, utan hon kan bli kontaktad via telefon eller e-post för att komma överens om en tid.

Anna Mladenov, tfn 044-744 6750, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Skolhälsovårdaren Marina Nylund är på plats i Karis svenska högstadium alla vardagar.

Skolhälsovårdaren arbetar i första hand förebyggande och följer elevens hälsoutveckling genom regelbundna hälsogranskningar och finns till hands för eleverna.

Som förälder kan du kontakta skolhälsovårdaren för råd i alla frågor som berör elevens hälsa och välbefinnande.

Årskurs 7: hälsoundersökning med kontroll av syn, färgsyn samt vikt och längd under höstterminen.

Årskurs 8: omfattande hälsogranskning: Blodtryck, hemoglobin, syn,synfält, hörsel, rygg, hållning, läkarundersökning.
I samband med läkarundersökningen skrivs ett hälsointyg för ungdom som kan användas om eleven tänker skaffa mopedkörkort eller vid ansökan om studieplats.Hälsointyget är vanligen i kraft i 5 år så spara det för kommande behov t.ex.körkort.


Årskurs 9: uppföljning v.b.

Varje elev i grundskolan får v.b. ett gratis besök hos ögonläkare med remiss av skolhälsovårdaren.

Sjukvård
Eleven bör inte komma sjuk till skolan.
Sjukvård skötes på den egna hälsocentralen.
Om eleven blir akut sjuk eller skadar sig i skolan sköts det naturligtvis och vårdnadshavaren kontaktas.

Välkomna att ta kontakt!

Marina Nylund
skolhälsovårdare
019-2893424 (telefontid vardagar kl. 8-9)
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Till skolkuratorn kan eleverna vända sig om de oroar sig eller har frågor kring skolgången, kamratrelationer, situationen hemma hos föräldrarna, funderingar kring framtiden osv. Elever kan kontakta kuratorn genom ett besök, ingången intill centralköket, vid Torggatan 10. Föräldrar och lärare kan även ta kontakt.

Skolkuratorn deltar i vänelevsverksamheten vid KSH.

Skolkuratorn samarbetar vid behov med andra instanser. Samarbetspartner kan vara barn-och ungdomspsykiatriska polikliniken, barn-och ungdomsteamet vid mentalvårdsenheten samt socialarbetarna vid socialbyrån.

Skolkuratorn vid KSH heter Karin Björklöf och hon finns på plats i skolan på måndagar 12-15, torsdagar och fredagar 8-16.
Ta gärna kontakt om ni har  frågor eller funderingar och vill diskutera, måndagar-fredagar på telefonnummer 019-289 2165 eller 040-1785125 under tiden 8.00-16.00. Att skicka e-post går också bra: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Like it? Share it!