Vad gör elevkåren?

·Elevkåren representerar alla elever i högstadiet och fungerar som elevernas språkrör i skolan.

·Elevkåren arbetar för elevernas trivsel!

·Representanter från styrelsen sitter med på Hem&Skola mötena.

 
Enligt elevkårens arbetsordning väljer alla klasser en medlem (och en reserv) till elevkårens styrelse i början av läsåret. Bland medlemmarna väljs sedan ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör.

Elevkårens styrelse sammanträder regelbundet varannan vecka tillsammans med sin handledare och för protokoll över sina möten. Protokollen upphängs till kännedom på elevernas anslagstavla.

De olika lärarteamen kan föra ärenden till elevkårens styrelse för utlåtande. Vid varje lärarkonferens finns en standardparagraf, Frågor och initiativ från elevkåren. Under denna punkt tas det upp frågor, som elevkårens styrelse önskar informera om/få svar på eller saker de vill att skall behandlas i lärarkåren. Representanter för elevkårens styrelse har rätt att delta och uttala sig under denna paragrafs behandling.

 
Övrigt

Har du idéer, åsikter, förbättringsförslag till elevkåren? Låt oss då höra dem! Ryck medlemmarna i styrelsen i ärmen eller lämna ett meddelande i elevkårens postfack, som kollas regelbundet av ordförande.

Like it? Share it!