Information till elever och deras föräldrar

Elev som har en skolväg över 5 km är berättigad till skoltransport.

Den som anlitar buss kvitterar vid terminens början ut ett smartkort, som gäller som betalning i de flesta bussar. Kortet är kodat så att det gäller under skoldagar.

Den som inte kan använda sig av allmänna kommunikationsmedel är berättigad att åka taxi/beställningsbuss. Bildningskansliet i Karis, Katja Roni tel. 019-2892143, handhar ärenden som gäller taxiskjutsar och beställningsbussar.

Du hittar skoltransporternas tidtabeller på Wilma. 

Like it? Share it!