Vid KSH erbjuds sedan ett antal år tillbaka fritidsverksamhet i form av klubbar. Syftet med klubbarna är att erbjuda en verksamhet som främjar ungdomarna och deras tillväxt. Klubbverksamheten är frivillig.

Målen med verksamheten är t.ex.

-    att ge eleverna möjlighet att utveckla sociala färdigheter
-    ge eleverna möjlighet att uppleva att de lyckas
-    utveckla kreativt handlande och tänkande
-    ge möjlighet att bättra lära känna eleverna under friare former
-    stödja intressen och främja positiva fritidssysselsättningar
-    ge eleverna möjlighet att lära känna elever från parallellklasser


Vid KSH erbjuds för närvarande klubbverksamhet enligt följande:

  • en motionsklubb
  • en elevklubb i teamwork
  • en musikklubb
  • en IT-klubb


De tre förstnämnda klubbarna finansieras till största delen med projektbidrag för utvecklande av klubbverksamhet. IT-klubben finansieras av sin helhet av Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland.


Like it? Share it!