För att underlätta inlärningen och att lyckas med dina studier finns det en mängd olika ideér man kan pröva. Viktigt är att var och en hittar sitt sätt att studera på. Tänk igenom vilka sätt du bäst lär dig på och vad som är bra studierutiner just för dig. Därför har vi sammanställt nyttig information i några länkar som kan vara värda att bekanta sig med beträffande studieteknik.

 

Äta, sova och röra på sig

 • är otroligt viktigt för inlärningen! Utan dessa 3 grundrutiner funkar inte inlärningen som den ska!
 • är man för trött orkar man inte ta in information, ej heller om man inte ätit ordentligt
 • drick inte energidrycker eller för mycket läsk, de gör dig trött pga tvära kast i blodsockernivån
 • att röra på sig tillräckligt ökar välmåendet, stärker minnet och gör inlärningen lättare.

 

 

Timkunskapen

 • är oerhört viktig för dina resultat
 • var förberedd då du kommer till lektion både gällande läxor och behövligt material. Har du övat på din läxa ordentligt hänger du med så mycket bättre.
 • var aktiv och visa intresse under lektionerna
 • arbeta snyggt
 • ställ frågor då något blivit oklart– därmed hjälper du också andra som kanske har samma fråga.
 • lämna inte lektionen förrän du är säker på vad du behöver förbereda till nästa gång.

 

Läxläsningen

 • läxor är allt du gått igenom på dagens lektioner (muntligt och skriftligt) 
 • läxor är räkneuppgifter, skrivuppgifter och läsuppgifter som läraren ber dig utföra till följande gång 
 • läxor är att förbereda dig inför följande dag och ha med det material som behövs (böcker, häften, lappar, gymnastikkläder m.m.) 
 • läxor är att du tar ansvar för att dina uppgifter lämnas in på utsatt tid 
 • läxor är att läsa din ”wilma”, din kalender eller dina anteckningar 
 • Obs! Om du är frånvarande från en lektion är det din uppgift att ta reda på vad du missat.   

 

Goda arbetsrutiner hjälper

 • ha en läsordning både i skolan (t.ex. på skåpdörrens insida) och hemma 
 • packa ner läxböckerna i god tid innan du går från skolan. Kolla att du vet vilken läxan är och vilket material som behövs
 • skapa dig läxläsningsrutiner som passar ditt dagsprogram.
 • Ordna en plats där du kan studera
 • Studera när du är som mest pigg.
 • Glöm inte att du behöver mat, rörelse och vila för att orka tänka.  
 • pröva olika läxläsningsmetoder för att nå bästa möjliga resultat
 • packa skolväskan klar på kvällen 

 

Provrepetitionen

 • lämna inte allt pluggande till sista dagen innan provet
 • bläddra igenom allt först i både böckerna och häftet för att få en överblick
 • öva mest på det som är svårt                   
 • berätta för dig själv eller nån annan vad du har lärt dig; du använder då både synen och hörseln i inlärningen
 • tag paus och repetera. Tankepauser behövs efter 30-40 min.
 • sov gott!
 • ännu utförligare tips hittar du här: icon Studieteknik inför prov (68.1 kB)

 

Analysera-fundera på vad du lärt dig

I många ämnen i skolan är det viktigt att lära sig fakta, men minst lika viktigt att du övar på att analysera. Du kan utgå från detta:

 • Orsak – fundera på varför saker händer. Ställ dig frågor som varför, var, när, hur, hur många, vem, vilka?
 • Verkan – fundera över vad saker leder till, vilka är följderna; både positiva och negativa
 • Jämförelser – undersök likheter och olikheter, varför det finns skillnader och vad leder de till? Fundera över hur två saker påminner om varandra
 • Perspektiv - titta på händelser ur olika synvinklar
 • Reflektioner – Fundera över vad du själv tycker och tänker och motivera dina tankar

Like it? Share it!