Ett förtroendefullt förhållande mellan föräldrarna och lärarna är av största betydelse för barnens utveckling. Skolans verksamhet är öppen och föräldrarna får, gärna efter överenskommelse med läraren, komma till klassen och följa med undervisningen. I skolan verkar en föräldraförening "Hem och Skola vid Katarinaskolan r.f." Klassombud utses på höstens föräldramöte. Ett gott föräldrasamarbete kan på många sätt inverka positivt på atmosfären i klassen och på arbetsresultaten.

Hem och Skola vid Katarinaskolan är en mycket aktiv förening som har verksamhet i nära samarbete med Katarinaskolan i Karis. Bland annat driver föreningen det mycket uppskattade och populära eftermiddagshemmet Byllan och Kupan. Ett eftis som driver mångsidig verksamhet, vilket medför att antalet eftisbarn ökat från år till år.

Like it? Share it!