Till elevens ansvar hör att komma utvilade i tid till lektionerna, att ha med sig den utrustning som behövs samt att ha sina hemuppgifter gjorda.Skoldagarna för eleverna i de högre årskurserna är långa och ibland tunga. För att Ditt barn ska ha bra förutsättningar att klara skolarbetet behöver hon/han tillräckligt med mat och sömn.

Skolan fortsätter sitt arbete med att betona vikten av rätt kost och nyttig motion. Eleverna uppmanas att ha hälsosamma mellanmål, som t.ex. frukter, grönsaker osv.

Av säkerhetsskäl vill vi att eleverna använder cykelhjälm när de cyklar under skoltid, t.ex till idrottsplanen, på utfärder o.s.v. För att såväl gymnastiklektionerna som rasterna ska bli lyckade, är det viktigt att barnen har lämpliga kläder och skodon. Vi är ute på rast även om det regnar. Kom ihåg att märka barnens kläder!
Mobiltelefonerna används i enlighet med lärarnas anvisningar!


Såväl skolmaterial som läroböcker är avgiftsfria för eleverna. Hemmet kan hjälpa till att hålla böcker och häften snygga genom att sätta omslag på dem. Borttappade och förstörda läroböcker bör ersättas.

Like it? Share it!