Målsättning
I vår skola accepteras inte mobbning, och vi vill att alla trivs och är trygga. Varje elev och varje vuxen har ett ansvar att aktivt påverka trivseln genom att vara vänlig samt visa hänsyn och omtanke.
Varje elev har också ett ansvar att berätta för någon vuxen om han/hon vet om att en elev blir mobbad.

Definition av mobbning
”Ett aggressivt beteende med vilket man gör någon illa fysiskt eller psykiskt, och att handlingarna är återkommande, avsiktliga och riktar sig mot en försvarslös.” (definition enligt Christina Salmivalli)

Mobbning är ett gruppfenomen
Mobbning är ett gruppfenomen samt inte något som pågår bara mellan offer och mobbare. Elever har olika roller i mobbning:
- Offret blir systematiskt och upprepade gånger föremål för kränkande handling.
- Mobbaren är den som sätter igång mobbningen och han/hon kan uppmuntra eller tvinga andra att   delta.
- Medlöparen fungerar som medhjälpare till mobbaren, men tar inte själv initiativ.
- Förstärkaren ger mobbaren positiv feedback, är ofta själv rädd för att bli utsatt.
- Den tysta godkännaren håller sig utanför mobbningen och deltar inte aktivt, accepterar mobbningen utan att lägga märke till den.
- Försvararen tar ställning för mobbningsoffret och försöker få de andra att sluta med mobbningen.

Mobbning kan uttryckas på olika sätt:
Fysisk mobbning
- Slag, sparkar, tafsningar, skuffningar, nyp, man står i vägen, smäller igen dörren framför näsan, gömmer, kastar eller förstör saker.
- Kan kamoufleras med lek eller sport.
Psykisk mobbning
- Menande blickar, miner, suckar, utfrysning, ignorering, uteslutning från gruppen, man vänder ryggen åt och undviker tilltal.
Verbal mobbning
- Viska, sprida rykten, ”prata illa”, håna, härma, hota, anmärka på utseende, ständigt kommentera om göromål, fnissa, skratta, skämta, sända lappar.
Elektronisk mobbning
- Skickande och spridning av olämpliga och manipulerande bilder eller filmer, sms, meddelanden på nätet, i bloggar, via e-post, utfrysning i en virtuell grupp, kapning av någons profil.
Sexuella trakasserier
- Fysisk beröring, oanständiga skämt, kommentarer, gester och miner.
Rasistisk mobbning
- Mobbning baserad på hudfärg, nationalitet.
Mobbning baserad på funktionshinder eller avvikande beteendemönster
- Mobbning baserad på fysiskt eller psykiskt handikapp.


Förebyggande arbete

Varje elev får regelbundet fylla i en enkät och berätta hur han/hon mår i skolan. I enkäten framkommer på vilka ställen (inne i skolhuset och på skolgården) mobbning eventuellt kan förekomma. Vid behov hålls korta enskilda samtal med elever.
-Lärarna klargör begreppet mobbning.
-Varje klass i skolan har vänelever.
-Lärarna får kontinuerlig fortbildning.
-Eleverna får medveten social träning, t.ex. genom Stegvismaterialet materialet, olika  samarbetsövningar
-Rastövervakning
-Utvecklingssamtal
-Samarbete inför skolstarten med förskolan
-Samarbete med åk 7-9 inför uppflyttning
-Föräldramöten

Arbetsmaterial för förebyggande aktiviteter
-Stegvis åk 1-2
-Kiva-skola åk 1 och åk4
-Friends åk3
-Axion för åk5, samarbetsövningar


Ingripande vid mobbning

Om en förälder, lärare eller en elev misstänker att mobbning förekommer kontaktas klasslärare, elevvårdsteamet eller KiVa-teamet för att utreda eventuell mobbning. KiVa-teamet tar itu med mobbningen enligt Farsta-metoden.
1.Trivselgruppen (KiVa-teamet) samlas för att komma överens om hur man går tillväga.

2.Gruppen samlar in information genom att prata med mobbningsoffret, med lärare och med andra som känner till situationen.

3.Mobbaren/ mobbarna kallas enskilt och oförberedda till samtal. I samtalet konfronteras mobbaren/ mobbarna och upplyses om att man känner till att han/hon/de mobbar och att skolan ser allvarligt på saken samt att mobbningen måste upphöra.

4.Samtal med mobbaren/ mobbarna upprepas vid behov.

5.Uppföljning efter en vecka, vid behov vid flera olika tillfällen en längre tid. Kontakt med mobbningsoffret för att höra om mobbningen upphört.

6.Då mobbningen upphört avslutas ärendet genom enskilda samtal med de inblandade.

7.Kontakt till hemmen som informeras om mobbningen.

8.Processen dokumenteras av KiVa-teamet och dokumenten förvaras i ett låst utrymme.


Ifall mobbningen inte upphör

- Kontakt med de inblandade elevernas föräldrar då man informerar om situationen och erbjuder föräldrarna möjlighet att komma till skolan för att diskutera ärendet.
- Ärendet överförs till elevvårdsteamet som besluter om åtgärder.
- Skriftlig varning av rektorn.

     
     

 
 

Like it? Share it!