Skolan har en fungerande elevvård som strävar till att göra elevernas skolsituation så trygg och positiv som möjligt. I elevvårdsteamet som sammankommer regelbundet deltar rektorn, kuratorn, hälsovårdaren och specialläraren.Skolan har en plan för att motverka mobbning och en beredskapsplan för krissituationer.

 

Elevvårdspersonal

Like it? Share it!