pdf Anhållan om ledighet för elev

Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan är det viktigt att Du anmäler sjukfrånvaron till skolan. Om eleven insjuknar under skoldagen kontaktar klassläraren/hälsovårdaren vårdnadshavaren, som ordnar den fortsatta vården.
När det gäller annan frånvaro än sjukdom kan klassläraren bevilja ledigt 1-3 dagar. Om man önskar ledigt för längre tid än 3 skoldagar bör man göra en skriftlig anhållan i Wilma till skolans rektor senast 2 veckor före ledigheten. Om möjligt borde t.ex. resor planeras till längre lov. Eleven bör själv ta reda på arbetsuppgifter och läxor som missas pga resa eller annan orsak.

 

 

Save

Like it? Share it!