Alla förändringar gällande elevens och vårdnadshavarens adress, telefonnummer m.m. bör genast anmälas via Wilma till skolans kanslist Lena Holmström.

Om eleven flyttar från orten eller byter skola bör också detta i god tid meddelas skolan.

 

Like it? Share it!