Om eleven råkar ut för olycksfall under skoltid eller på vägen till och från skolan och måste besöka läkare eller hälsovårdscentral bör skolan alltid underrättas. Eleverna är olycksfallsförsäkrade, klassläraren eller hälsovårdaren skriver en skadeanmälan till försäkringsbolaget. Försäkringen täcker inte skador på glasögon, kläder, cyklar m.m.

Like it? Share it!