Skolans sångkör Sångsnäckan

På repertoaren finns gamla traditionella sånger, sånger på olika språk och stäm- och kanonsånger. Kören övar också rytmer och eleverna använder sig då av hela kroppen. Sångsnäckan uppträder gärna på olika samlingar och fester, i den egna skolan, på daghem, ålderdomshem och andra tillställningar. Kören samarbetar med körer från andra skolor.

Save

Like it? Share it!