https://lukuviikko.fi/sv/

 

 

pdf Läsårsberättelse

  

Information till elever och vårdnadshavare läggs ut på Wilma.

Vårdnadshavare får användarnamn till Wilma från skolans kansli.

 

Ska du arrangera disco på skolan?

Reglerna finns här:

icon Discoregler

 

Like it? Share it!