Anhållan om ledighet sker via Wilma-programmet. I anhållan bör orsaken till frånvaron framgå. Klassläraren beviljar ledighet som omfattar 1-3 dagar. För ledigheter som omfattar 4 dagar eller mera bör anhållan inlämnas till rektor. Man ansöker om ledigheten senast en vecka på förhand.

Like it? Share it!