åk 2a

Jannika Koivumäki

Jenni Lejonmark-Johansson

 åk 2b

Jonny Helander

Jenny Winsten

 åk 3

Angelina Davini

Maria Degerlund

Martina Sjöblom

 åk 4

Jessica Johansson

Annette Stolpe

 åk 5

Jenny Gustafsson

Elisabeth Lindholm

 åk 6

Maria Bäck

Camilla Lindell

 

 

   
 Hem och Skolas styrelse 2016-2017  Föreningens egen hemsida
 Roger Rosendal  Ordförande
 Magnus Lassander  Vice ordförande
 Cecilia Roms  Sekreterare
 Bettina Mannström  Kassör
 Jenny Rehnström  Webansvarig
 Jenny Winsten  Kontaktperson

 

 Kajsa Gustafsson

 Cecilia Roms

 Roger Rosendal

 Tove Sundström-Mildh

 Jessica Himanen

 Elisabeth Lindholm

 

 Heidi Knopman, lärarrepresentant

 

                                          

Like it? Share it!