Rektor                      

Klas Dahlqvist   019 289 3741

Vice rektor               

Marie-Louise Bäckroos  040 680 3774

Lärarrum

019 289 3740

Kanslist                    

Solveig Lindholm 019 289 3510 ti kl.12-16, fr kl. 8-10 

Ekonomieförest. 

Maria Danskanen 019 289 3749

Köksbiträde             

Stina Stenlund     

Fastighetsskötare    

Tomas Bergholm 019 289 3905 må-to kl. 6.30-15.00, fr kl. 6.30-13.15

Lokalvårdare                                            

Anne Ehrstén 019 289 2830

Carmela Randström

Skolhälsovårdare    

Yvonne Carlberg  040 707 1187 onsdagar

Skolläkare                

HVC 019 289 3000

 

Klasslärare 

Åk 1a Marie-Louise Bäckroos    040 680 3774

Åk 1b Caroline Westerlund       040 680 3771

Åk 2a Elisabet Lönnqvist          040 680 3772

Åk 2b Marie-Heléne Gabrielsson040 680 3753                        

Åk 3   Heidi Knopman               040 680 3758

Åk 4   Lotta Jung-Sjöholm         040 680 3754                 

Åk 5   Anna Karin Jern              040 653 4647

Åk 6   Åsa Sveholm                   040 680 3773

Smågrupp Pia-Lena Kastus-Lindholm 040 680 3756

Timlärare:              

Klas Dahlqvist         019 289 3741

Patrik Rosenberg     040 711 4754

Tord Sundström      040 186 1086

Speciallärare:

Johanna Uggeldahl, tjänstledig vårterminen 2019

Vikarie: Gerd Sahlberg-Sjöblom, måndagar, tisdagar, torsdagar och

            Anette Ståhl, torsdagar

 

Lärarna kan nås per telefon i skolan under rasterna (ej under kustodiering) och på avtalade tider.

 

Skolgångsbiträden: 

Joacim Bergman

Fredrica Degerth-Nyman

Anne-Maj Fröman

Leo Puhakka

 

Tandläkare HVC   019 289 3170

Kurator  

Kenneth Carlberg 040 187 2409            

Psykolog                   

Maria Stenroos,  040 726 1172                                                          

                              

Like it? Share it!