Rektor                      

Klas Dahlqvist   019 289 3741

Vice rektor               

Marie-Louise Bäckroos  040 680 3774

Lärarrum

019 289 3740

Kanslist                    

Solveig Lindholm 019 289 3510 ti kl.12-16, fr kl. 8-10 

Ekonomieförest. 

Maria Danskanen 019 289 3749

Köksbiträde             

Stina Stenlund     

Fastighetsskötare    

Tomas Bergholm 019 289 3905 må-to kl. 6.30-15.00, fr kl. 6.30-13.15

Lokalvårdare                                            

Anne Ehrstén

Carmela Randström

Skolhälsovårdare    

Yvonne Carlberg  040 707 1187 onsdagar

Skolläkare                

HVC 019 289 3000

 

Klasslärare 

Åk 1a Marie-Louise Bäckroos    040 680 3774

Åk 1b Caroline Westerlund       040 680 3771

Åk 2a Elisabet Lönnqvist          040 680 3772

Åk 2b Marie-Heléne Gabrielsson040 680 3753                        

Åk 3   Heidi Knopman               040 680 3758

Åk 4   Lotta Jung-Sjöholm         040 680 3754                 

Åk 5   Anna Karin Jern              040 653 4647

Åk 6   Åsa Sveholm                   040 680 3773

Smågrupp Pia-Lena Kastus-Lindholm 040 680 3756

Timlärare:              

Klas Dahlqvist         019 289 3741

Patrik Rosenberg     040 711 4754

Tord Sundström      040 186 1086

Lärarna kan nås per telefon i skolan under rasterna (ej under kustodiering) och på avtalade tider.

 

Skolgångsbiträden: 

Joacim Bergman

Fredrica Degerth-Nyman

Anne-Maj Fröman

Leo Puhakka

 

Tandläkare HVC   019 289 3170

Kurator  

Kenneth Carlberg 040 187 2409            

Psykolog                   

Maria Stenroos,  040 726 1172                                                          

Speciallärare            

Johanna Uggeldahl  040 039 9746

måndagar, tisdagar, torsdagar, fredagar                               

Like it? Share it!