Vårterminen 2017 gick personalen och frivilliga elever en fortbildning i Kamratmedling, Verso, med Finlands Forum för Medling r.f. Läsåret 2017-2018 utvecklas Kamratmedling och handlingsprogrammet för social kompetens, Gul flagg.

Kamratmedling är ett lösningsfokuserat sätt att lösa en tvist som uppstått mellan elever i skolvardagen. Man ingriper i beteende som skapar illamående i ett tidigt skede. Kamratmedlingen är ett alternativ till att lösa tvisten och är alltid frivillig för de inblandade. Medlingen är ett fredligt sätt att lösa tvister och används i stor grad även på andra områden i samhället.

Kamratmedling:

• ökar elevens delaktighet

• ger ökad kunskap i växelverkan och förmåga att diskutera

• stärker eleven och minskar utanförskap

• ökar ansvarskännande och gemenskap

Like it? Share it!