Morgon- och eftermiddagsvård                                                                                                                                       

Hanna Gardbergsväg 1

10420 Skuru

 

 tel. 019-289 3684          

                                                                                                                  

 Öppet kl. 07:00- 09:00,  12:00-17.00    

(mån- fre på skoldagar)                                         

 2

Pojo eftis, som lyder under

Raseborgs stad, är en tvåspråkig

eftermiddagsklubb främst för

elever i grundskolans åk 1 och 2.

 

I Pojo eftis arbetar dagligen flera ledare som ansvarar för

den dagliga verksamheten. Syftet med vår verksamhet är

att barnen skall ha meningsfull sysselsättning och sällskap

av varandra i trygg miljö efter skoldagens slut.

 

Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms av antalet närvarotimmar per dag.

Ansökan om eftermiddagsplats görs på våren för ett läsår i taget.

 

 

  5                   

 

 

Like it? Share it!