I Eftis arbetar 2-3 ledare, som ansvarar för den dagliga verksamheten.

Som koordinator för eftermiddagsverksamheten i Raseborg fungerar Seppo Lintuluoto, 019-289 2730.

 

Like it? Share it!