Skolan har en aktiv och samarbetsvillig föräldraförening.
Medlemmarna ställer upp såväl i skolvardagen som på temadagar, studiebesök och utfärder.
Föreningen bidrar med social samvaro bland eleverna och med hjälp och stöd för lärarna under utflykter och de ger eleverna möjlighet att åka på lägerskola, teaterbesök eller t.ex. Stafettkarneval tack vare ekonomiskt bidrag.

Som lärarrepresentant för Pojo kyrkoby Hem och Skola r.f. fungerar Camilla Grabber-Vuorio.

 

Like it? Share it!