Följande ordinarie medlemmar ingår i styrelsen:

Gunilla Celvin (ordf)
Jonna Raearo
Anna Byman
Camilla Blomberg
Martina Lindholm
Ulla Nyberg-Grünn
Petra Wahteristo
Pia Råstu-Werner
Susanna Lindholm

Suppleanter:
Pia Ahlberg
Jenny Lindholm
Anna Svartström
Annette Ruuhonen

Like it? Share it!