I nära samarbete med skolan arbetar skolans egen Hem och Skola-förening ELOF, som ordnar klassmöten och olika aktiviteter för elever och föräldrar. Föreningen ger även ut information. Klassmammor och -pappor utses i början av höstterminen.

För kontaktuppgifter till styrelsen kontakta skolans kansli.

Like it? Share it!